Berättelsen om den Internationella Taekwon-Do Federationen, ITF, kan inte förtäljas utan förmedla historien om den person som grundade Taekwon-Do - General Choi Hong Hi. Det är tack vare hans outtröttliga insatser och hängivenhet som gör Taekwon-Do till vad det är i dag. General Choi Hong Hi föddes den 9 November 1918 i Hwa Dae, Myong Chun i Nord Korea. I sin ungdom var han ständigt svag och sjuk p.g.a. sin ständiga oro över sina föräldrar. Trots detta visade han i unga dagar en stark okuvlig anda. Vid tolv års ålder blev han avstängd från skolan p.g.a. sin attityd mot de Japanska ledarna, som kontrollerade Korea (1910-1945). Detta var början till vad som skulle bli en lång förbindelse med Kwang Ju studenternas oberoende rörelse.

Efter hans avstängning från skolan sändes unge Choi iväg av fadern för att studera stenografi under en av dom mest kända lärarna i Korea, Mr Han ll Dong. Hans skicklighet som stenograf följdes av stora framgångar som mästare i Tay Kyon, den uråldriga Koreanska stilen av fotkamp. Läraren oroades av den dåliga kondition hans nya elev befann sig i och började hjälpa till att bygga upp hans styrka och uthållighet. 1937 sändes Choi iväg till Kyoto, Japan, för att fortsätta sin utbildning. I Kyoto mötte Choi en Korean, Mr Kim som lärde ut den Japanska Kampsporten Karate. Efter två års hård träning fick han sitt första svarta bälte i Karate. Tay Kyon i samband med Karate blev begynnelsen till dagens moderna Taekwon-Do.

Under Andra Världskrigets början tvingades han mot sin vilja att gå med i den Japanska armén. I sin postering i Pyonggyang, Nord Korea blev han anklagad för att vara stiftaren av Den Koreanska oberoende rörelsen, som då kallades Pyongyang - studenternas soldater. Han sattes således i Japanskt fängelse som direkt föjd av dessa misstankar. Under fängelsevistelse började Choi att utveckla sin personliga stil. Som första elev undervisade Choi sin cellkamrat och därmed följdes intresset i hela fängelset som så småningom blev ett stort gigantiskt träningsgymnasium som godkändes av fängelseledningen.

Under frigörelsen, Augusti 1945 frigavs Choi från sitt sju år långa fängelsestraff liksom hans cellkamrat. De åkte gemensamt till Seoul där de anordnade en tillställning för Pyongyang soldaterna. I Januari följande år blev han uppgraderad till andra gradens löjtnant i den nya Koreanska armén där han tillförde sin egen stil:Taekwon-Do. Choi blev snart kompaniledare i Kwang-Ju och där introducerade den unge Löjtnanten sin stil för hela kompaniet! Choi uppgraderades till första gradens Löjtnant och blev förflyttad till Tae Jon. Där blev han ansvarig för andra infanteriregementet. Vid sin nya postering började han sprida stilen - inte bara till Koreanska soldater utan även till Amerikanska soldater som var stationerade där!

1947 blev Choi uppgraderad till Kapten och senare till Major. Under senare delen av 1948 fortsatte han att stiga i graderna och blev Överste Löjtnant.

1949 blev han Löjtnant och besökte USA för första gången under en utbildning vid Fort Riley Ground General School.

1951 blev han uppgraderad till Brigad General.

1953 tog han med elitorganisationen, den 29:e infanteri divisionen till Cheju ön, vilket senare blev den ledande gruppen när det gällde Taekwon-Do inom det militära. Där etablerades Oh Do Kwan (Gym of my way) där han inte bara lyckades att lära upp instruktörerna, utan också lyckades genomföra en nyare sammanslagning av Taek kyon- och Karatetekniker till en modernare stil av Taekwon-Do. Detta gjorde han med hjälp av sin högra hand, Mr. Nam Tae Hi.

1955 blev Taekwondo officiellt erkänt i Korea. Under det året skapades en speciell kommitté som utbildade ledande Instruktörer, historiker och andra ledare i samhället. Ett antal förslag till namn för den nya kampsporten föreslogs. Den 11 April sammankallades komittén av General Choi Hong Hi. Där enades man om det föreslagna namnet Taekwon-Do. Detta gemensamma namn samanfattar tillsammans de olika namnen Taek Kyon, Dang Soo, Gong Soo och Kwon Bup.

1959 började Gen Choi sprida Taekwon-Do utomlands för första gången. Gen Choi och 19 stycken svartbältare började detta år att turnera i fjärran östern. Turnerandet blev en jätte succé. De avancerade fot- och handteknikerna imponerande oerhört mycket på åskådarna.

1959 blev Choi tilldelad två framstående poster; President för det nybildade Koreanska Taekwon-Do förbundet samt ställföreträdare för andra armén i Tae Gu. Året därpå, 1960, besökte General Choi Jhoon Rhee's Karateklubb i San Antonio, där han övertygade eleverna att använda namnet Taekwon-Do i stället för Karate. Följaktligen blev Jhoon Rhee den första kända Taekwon-Do instruktören i Amerika. Detta blev början på en ny epok i Amerika - Taekwon-Do epoken... 1960 innebar en snabb spridning av kampkonsten, inte bara bland Koreas befolkning och armé, utan också i övriga Världen. Detta var början på en fas som inte bara spred Taekwon-Do i andra länder utan också att formade Taekwon-Do till vad det är i dag.

1966 blev drömmen sann för en stenograf, tillika ambassadör och president för organisationen Taekwon-Do som idag är den mest respekterade kampsporten i världen. Den 22 mars grundades den Internationella Taekwondo federationen med förbindelse i Vietnam, Malaysia, Singapore, före detta Västtyskland, USA, Turkiet, Italien, Egypten och Korea. De följande åren såg man en explositionsartad utveckling av ITF Taekwondo och General Choi var ständigt på resande fot. Taekwon-Do spreds vidare...

1972 flyttade General Choi den Internationella Taekwon-Do Federationens högkvarter från Korea till Toronto,Kanada, med en enda sak i syfte - att sprida Taekwon-Do över hela världen.1985 flyttade General Choi högkvarteret till Wien, där det fortfarande är beläget. Genom hela livet har General Choi's högsta önskan varit att sprida Taekwon-Do, till alla människor oavsett ras, hudfärg eller politisk ställning. När ITF bildades blev den inte bara en sport, utan även en världsomfattande icke politisk organisation. Hela historien finns beskriven i boken " Taekwon-Do:"

Källa: Informationen är hämtad från ITF sektionens hemsida