Barn upp till 15 år: 600 kr/termin

Ungdom och vuxen från 15 år: 800 kr/termin

Avgiften skall vara betald sista JANUARI (vårtermin)

Respektive sista AUGUSTI (hösttermin)

KONTO

BG 845-0991