Bältesfärg

Rang

Färgens betydelse

Vitt 10:e gup Den vita färgen bärs av en nybliven elev och står för oskyldighet.
Vitt med gult streck 9:e gup
Gult 8:e gup Den gula färgen symboliserar jorden som en växt slår rot i, precis som den grund för TaeKwon-Do som nu läggs.
Gult med grönt streck 7:e gup
Grönt 6:e gup Den gröna färgen står för utveckling av växten, det vill säga utveckling av skickligheten i TaeKwon-Do.
Grönt med blått streck 5:e gup
Blått 4:e gup Den blå färgen symboliserar himlen som växten (eleven) sträcker sig upp emot då den utvecklas till ett träd.
Blått med rött streck 3:e gup
Rött 2:a gup Den röda färgen står för fara och varnar motståndare att hålla ett behörigt avstånd. Eleven uppmanas till kontroll.
Rött med svart streck 1:a gup
Svart 1:a till 9:e dan Den svarta färgen står för mognad och behärskande av TaeKwon-Do. Den talar också om att bäraren kan stå emot mörker och rädsla.