Barn upp till 15 år: 600 kr/termin

Ungdom och vuxen från 15 år: 800 kr/termin

Avgiften skall vara betald sista JANUARI (vårtermin)

Respektive sista AUGUSTI (hösttermin)

KONTO

BG 845-0991

Tae betyder fotteknik, kwon betyder handteknik och do betyder närmast väg - men omfattar även moral, ett sätt att leva eller en kultur. I Sverige är taekwondon organiserad i Svenska Taekwondoförbundet, där både ITF och WT ingår. Att dessa samsas i en organisation är unikt i världen.

Information om skyddsutrustning ni behöver införskaffa för att kunna delta i samtliga träningsmoment.